Monti Mateu
Soc Monti Mateu, ceramista des de fa més de 40 anys.

Estudio ceràmica a l'Escola Massana d'Art i Disseny de Barcelona, estudis que després amplio a l'Escola d'Arts Aplicades de València, gràcies a un ajut de la Generalitat de Catalunya per investigar la ceràmica utilitària de l'Edat Mitjana.

Ja a Lleida, participo com a sòcia fundadora del centre de ceràmica Terra Cuita i l'any 2004 creo el meu propi taller al Centre Històric de la ciutat de Lleida, lloc des d'on encara duc a terme la meva activitat professional.

He estat sempre vinculada a l'art i l'expressió plàstica, bé com a ceramista, de producció pròpia i per encàrrec, bé com a docent, tant d'infants com d'adults. Com a ceramista, he participat en més de 20 exposicions, entre individuals i col.lectives, i tinc obra repartida arreu. Entre d'altres activitats docents, he sigut professora de plàstica a l'Escola Espiga de Lleida durant 28 anys i, des del 1996, professora del monogràfic de ceràmica a l'Escola d'Art Mucipal de Lleida. He impartit seminaris i cursos a escoles i altres centres de formació, també internacionals, com l'Instituto d'Arte de Ferrara (Itàlia) o el College of Design d'Ames (Iowa, EE.UU).

M'apassiona la màgia del meu ofici, l'emoció de cada fornada i poder transmetre aquesta il.lusió als meus alumnes.

_____________________________________________________________________________________


Soy Monti Mateu, ceramista desde hace ás de 40 años.

Estudio ceràmica en la Escola Massana d'Art i Disseny de Barcelona, estudios que luego amplio en l'Escola D'Arts Aplicades de Valencia, gracias a una ayuda de la Generalitat de Catalunya para investigar la ceràmica utilitaria de la Edad Media.

Ya en Lleida, participo como socia fundadora del centro de cerámica Terra Cuita y en 2004 creo mi propio taller en el Centre Històric de la ciudad de Lleida, lugar desde donde ahora llevo a cabo mi actividad profesional.

He estado siempre vinculada al arte y la expresión plástica, bien como ceramista, de producción propia y por encargo, bien como docente, tanto de niños como de adultos. Como ceramista he participado en más de 20 exposiciones, entre individuales y colectivas, y tengo obra repartida en diversas colecciones particulares. Entre otras actividades docentes, he sido profesora de plástica en l'Escola Espiga de Lleida durante 28 años i, desde 1996, profesora del monográfico de cerámica de l'Escola d'Art Municipal de Lleida. He impartido seminarios y cursos en escuelas y otros centros de formación, también unternacionales, como el Instituto d'Arte de Ferrara (Italia) o el College of design de Ames (Iowa, EE.UU).

Me apasiona la magia de mi oficio, la emoción de cada hornada y poder transmitir esta ilusión a mis alumnos.

______________________________________________________________________________________

I am Monti Mateu, ceramist since more than 40 years.

I studied ceramics at l'Escola Massana d'Art i Disseny in Barcelona, studies that I later expanded at the l'Escola d'Arts Aplicades in Valencia, thanks to a grant from the Generalitat de Catalunya to research the useful ceramics of the Middle Ages.

Once in Lleida, I participated as a founding member of the Terra Cuita ceramics center and in 2004 I created my own workshop in the Historic Center of the city of Lleida, a place from where I still carry out my professional activity.

I have always been linked to art and plastic expression, both as a ceramist dedicated to self-production and orders, and as a teacher for children and adults. As a ceramist, I have participated in more than 20 exhibitions, both individual and collective and I have pieces of art distributed everywhere. Among other teaching activities, I have been a teacher of plastic arts at l'Escola Espiga in Lleida for 28 years and since 1996, a teacher of the ceramics monograph at l'Escola d'Art Municipal of Lleida. I have taught seminars and courses at schools and other training centers, also international, such l'Istituto d'Arte de Ferrara (Italia) or the College of Design in Ames (Iowa, EE.UU).

I'm passionate about the magical art of crafting, the thrill of opening a new firing, and to pass on these feelings to my students.