FAQ

PREGUNTES FREQÜENTS

FEU COMANDES PERSONALITZADES?

Sí, ho pots fer a través del correu electrònic [email protected] o enviant un sms, WhatsApp o trucant al número de telèfon +34 606 759 870. El procés d'elaboració de les peces oscil.la entre 3 i 5 setmanes ja que és una feina manual que requereix d'un procés de treball complex. En les comandes personalitzades podràs triar els colors que més t'agradin i caldrà abonar a compte el 50% del preu total.

HI HA POCA DISPONIBILITAT D'UN PRODUCTE I VULL MÉS UNITATS. QUÈ FAIG

Si aquest és el teu cas, pots escriure'm al correu electrònic [email protected] o enviant un sms, WhatsApp o trucant al número de telèfon+34 606 759 870 i mirarem de trobar-hi una solució.

QUINS SON ELS MÈTODES D'ENVIAMENT?

La comanda s'envia per Correus o per una empresa de repartiment que inclourà un número de seguiment. És important que detallis la direcció correcta i, si l'encàrrec corre pressa, en ho fas saber per correu. Si prefereixes recollir tu la compra, ho pots fer al C/ Cavallers 31-33, 2n 1a - 25002 del Centre Històric de Lleida.

LA COMPRA HA ARRIBAT TRENCADA. QUÈ FAIG?

Tenim molta cura amb l'embalatge, però si arriba alguna cosa trencada, ens envies una foto al correu electrònic [email protected] i mirarem de trobar-hi solució.

HI HA POLÍTICA DE DEVOLUCIONS?

No fem devolucions. La nostra ceràmica està feta a ma i cada peça és única. Hi poden haver petites variacions en el color i la forma però si no estàs conforme amb alguna cosa, ens ho fas saber al correu electrònic [email protected] i mirarem de trobar-hi una solució.

_______________________________________________________________________________________


¿HACÉIS PEDIDOS PERSONALIZADOS?

Sí, lo puedes hacer a través del correo electrónico [email protected] o enviando un sms, WhatsApp o llamando al número de teléfono +34 606 759 870. El proceso de elaboración de las piezas oscila entre 3 y 5 semanas ya que es un trabajo manual y su proceso es complejo. En los pedidos personalizados podrás elegir los colores que más te gusten y se deberá abonar a cuenta el 50 % del precio total.

HAY POCA DISPONIBILIDAD DE UN PRODUCTO EN CONCRETO Y QUIERO MÁS UNIDADES. ¿QUÉ HAGO?

Si este es tu caso, puedes escribirnos al correo electrónico [email protected] o enviando un sms, WhatsApp o llamando al número de teléfono +34 606 759 870 y miraremos de encontrar una solución.

¿CUALES SON LOS MÉTODOS DE ENVÍO?

El pedido se envía por Correos o por una empresa de reparto que incluirá un número de seguimiento. Es importante que detalles la dirección correcta y, si el encargo corre prisa, nos lo haces saber por correo. Si prefieres recoger tú la compra, lo puedes hacer en C/ Cavallers 31-33 2º 1ª - 25002 del Centre Històric de Lleida.

LA COMPRA LLEGÓ ROTA. ¿QUÉ HAGO?

Tenemos mucho cuidado con el embalaje, pero si algo llega roto, nos envías una foto al correo electrónico [email protected] y trataremos de encontrar una solución.

¿HAY POLÍTICA DE DEVOLUCIONES?

No hacemos devoluciones. Nuestra cerámica está hecha a mano y cada pieza es única. Puede haber pequeñas variaciones en el color y la forma pero si no estás conforme con algo, nos lo haces saber al correo electrónico [email protected] y miraremos de encontrar una solución.

__________________________________________________________________________________________

FREQUENT ANSWERS & QUESTIONS

IS IT POSSIBLE TO ORDER PERSONALIZED PIECES OF ART?

Yes, and you can do it via email [email protected] or by sending an sms, WhatsApp or calling the phone number +34 606 759 870. The process of making the pieces of art ranges from 3 to 5 weeks as it is a manual job that requires a complex work process. For personalized orders you will have the chance to choose the colors you like and you will have to pay 50% of the total price in advanced.

THERE IS A LOW AVAILABILITY OF A SPECIFIC PRODUCT AND I WANT MORE UNITS, WHAT SHOULD I DO?

If this is your case, you can write to us by email [email protected] or by sending sms, WhatsApp or calling the phone number +34 606 759 870 and we will try to find a solution for you.

HOW DOES THE SHIPMENT WORK?

The order is sent by post or by delivery company that will include a tracking number. It is important to detail the correct adress and, if the order you request is in a hurry, please let us know it by mail. If you prefer it, you can also pick it up at C/ Cavallers 31-33, 2nd 1st - in the Historic Center of Lleida.

I HAVE RECEIVED THE ORDER BUT IT IS BROKEN. WHAT CAN I DO?

We are very careful with the packaging but if something is broken during the shipment process and you detect it at the reception of the order, please send us a photo to the email [email protected] and we will try to find a solution for you.

IS THERE A RETURN POLICY?

We do not accept returns. Our pottery is handmade and each piece is unique. There may be small variations in color and shape but if you are not happy with anything, please let us know it at [email protected] and we will try to find a solution for you.